15 lat doświadczenia
Atrakcyjne ceny dla stałych klientów
Wysokiej jakości produkty
Pomoc w wyborze produktów i rozwiązań:
+48 664 176 004
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD) u psów

2023-05-17
Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD) u psów

Przedstawiane poniżej prace i publikacje mają na celu zwiększenie naszej wiedzy na temat występowania, objawów, czynników ryzyka oraz leczenia PTSD u psów, zwłaszcza u tych pracujących w trudnych warunkach, takich jak psy wojskowe i psy poszukiwawczo-ratownicze. Autorzy artykułów starają się zgłębić zagadnienie, aby dostarczyć informacji istotnych dla właścicieli psów i weterynarzy, którzy są odpowiedzialni za opiekę nad tymi zwierzętami.

Metody zwalczania PTSD u psówPsy również narażone są na Zespół Stresu Pourazowego

Artykuł "Canine Posttraumatic Stress Disorder: A Review of Symptoms, Prevalence, Risk Factors, and Treatment Options" autorstwa Martín-Quintos i in. (2021) przedstawia przegląd objawów, częstości występowania, czynników ryzyka oraz opcji leczenia PTSD u psów. Tematyka tego opracowania jest istotna dla właścicieli psów, którzy mogą zauważyć u swoich zwierząt symptomy PTSD, a także dla weterynarzy, którzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem zaburzenia.

Autorzy podkreślają, że PTSD u psów jest coraz częściej diagnozowane. Objawy u psów z PTSD mogą obejmować nadmierną reaktywność na bodźce, lęk, agresję, apatię, zaburzenia snu i odżywiania. Czynniki ryzyka obejmują traumę, zaniedbanie, izolację społeczną, a także brak stałych, spokojnych relacji z opiekunami. Niektóre psy cierpiące na PTSD wykazują objawy podobne do ludzkiego zaburzenia, takie jak unikanie miejsc związanych z traumatycznymi doświadczeniami.

Autorzy przedstawiają różne opcje leczenia, w tym farmakoterapię i terapię behawioralną, jednak zwracają uwagę na potrzebę dalszych badań nad skutecznością tych metod. W artykule omówione są także niekonwencjonalne metody leczenia, takie jak stosowanie olejów eterycznych czy medytacja, jednak ich skuteczność nie została jednoznacznie potwierdzona.

Warto zapoznać się z publikacją, jeśli zauważa się u swoich zwierząt symptomy PTSD. Przekazuje potrzebne informacje na temat leczenia i opieki nad chorym zwierzęciem. Weterynarze również znajdą w artykule wartościowe informacje na temat diagnozowania i leczenia PTSD u psów. Mogą oni korzystać z różnych metod leczenia, takich jak farmakoterapia i terapia behawioralna, w zależności od potrzeb i indywidualnych cech każdego pacjenta.

Stres u psów - jak przeciwdziałać?Psy - wierni towarzysze również mogą odczuwać skutki stresu

"Behavioral changes in military working dogs during combat deployment: a review of current knowledge and implications for post-traumatic stress disorder" autorstwa Coopera i in. (2018) omawia zmiany behawioralne u psów pracujących w roli psów wojskowych podczas ich udziału w działaniach bojowych. W artykule przedstawione są wyniki badań nad psami wojskowymi oraz ich zachowaniami, które mogą wskazywać na rozwój zaburzeń stresowych pośród tych zwierząt.

Autorzy zwracają uwagę na to, że psy wojskowe są narażone na wiele stresorów podczas swojej służby, takich jak głośne dźwięki, eksplozje, przemoc oraz separacja od swoich opiekunów. W rezultacie często pojawiają się u nich objawy stresu, takie jak nadmierna reaktywność, apatia, lęk i inne problemy behawioralne. Niektóre psy wojskowe wykazują zwiększoną agresję wobec ludzi po powrocie z misji bojowych.

W artykule przedstawione są również wyniki badań, które sugerują, że psy wojskowe mogą rozwijać PTSD podobnie jak ludzie. Wskazane są podobieństwa między objawami PTSD u ludzi a u psów, takie jak lęk, nadmierne pobudzenie i reaktywność na bodźce.

Zalecane są regularne badania psów pracujących, aby wcześniej diagnozować objawy stresowe i zapobiegać rozwojowi PTSD. W przypadku wystąpienia objawów, autorzy proponują stosowanie różnych metod leczenia, takich jak farmakoterapia i terapia behawioralna, w zależności od potrzeb i indywidualnych cech każdego pacjenta.

Artykuł "Posttraumatic stress disorder and associated factors in military working dogs involved in combat deployments" autorstwa Bragg, Bennett-Jenkins, Hoffmann i in. (2018) koncentruje się na PTSD u psów wojskowych uczestniczących w misjach bojowych oraz związanymi z tym czynnikami.

Przeprowadzono badanie, w którym analizowana była częstość występowania PTSD u psów wojskowych oraz czynniki związane z tym zaburzeniem. Stwierdzono, że PTSD jest powszechne u psów wojskowych, które uczestniczyły w działaniach bojowych. Objawy u tych zwierząt obejmują lęk, nadmierną reaktywność, izolację społeczną oraz zaburzenia snu. Czynniki ryzyka dla rozwoju zespołu stresu pourazowego u psów wojskowych obejmują traumatyczne doświadczenia, długi okres rozłąki z opiekunem oraz brak właściwej opieki weterynaryjnej. Dodatkowym, ale równie istotnym czynnikiem ryzyka związanym z wystąpieniem zespołu stresu pourazowego u psów wojskowych jest niski poziom treningu.

Psy, które miały niższy poziom treningu przed misją bojową, wykazywały większą podatność na rozwinięcie objawów w porównaniu do tych, które miały większe doświadczenie i trening. Ten szczegół wskazuje na znaczenie odpowiedniego przygotowania i treningu psów przed ich zaangażowaniem w działania bojowe, co może mieć wpływ na ich zdolność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i redukować ryzyko rozwoju choroby. Wyniki tego badania mają implikacje zarówno dla właścicieli, jak i dla weterynarzy. Właściciele psów wojskowych powinni być świadomi możliwości rozwoju PTSD u swoich zwierząt i monitorować ich zachowanie oraz samopoczucie. W przypadku wystąpienia objawów, należy jak najszybciej skonsultować się z weterynarzem, aby zapewnić właściwe leczenie i wsparcie zwierzęciu.

Dla weterynarzy istotne jest diagnozowanie i leczenie PTSD u psów wojskowych. Artykuł podkreśla znaczenie wcześniejszej diagnozy oraz skutecznych strategii leczenia, takich jak farmakoterapia i terapia behawioralna, aby zapobiec długotrwałym problemom behawioralnym u tych zwierząt. Wnioskiem z tego artykułu jest, że PTSD u psów wojskowych jest poważnym problemem, który wymaga uwagi i odpowiedniej opieki. Monitorowanie i diagnozowanie objawów oraz skuteczne leczenie są kluczowe dla dobrostanu tych zwierząt.

Coraz lepiej wiemy jak rozpoznawać PTSD u zwierzątCoraz lepiej wiemy jak rozpoznawać PTSD u zwierząt

Artykuł "Prevalence and risk factors of posttraumatic stress disorder-like symptoms in a cohort of urban search and rescue dogs" autorstwa Cumming, Sánchez, González-Medina i in. (2020) analizuje częstość występowania objawów przypominających zespół stresu pourazowego (PTSD) u psów pracujących w zespołach poszukiwawczo-ratowniczych na terenach po kataklizmach oraz związane z tym czynniki ryzyka.

Oceniano występowanie objawów PTSD u psów pracujących w zespołach poszukiwawczo-ratowniczych. Stwierdzono, że niektóre psy wykazywały objawy podobne do PTSD, takie jak nadmierna reaktywność, lęk, izolacja społeczna i zmiany w zachowaniu. Czynniki ryzyka związane z wystąpieniem tych objawów obejmowały niski poziom treningu, niewłaściwe doświadczenia podczas pracy oraz brak stałej i spokojnej relacji z opiekunami. Wiek psów może mieć wpływ na występowanie objawów.

Badanie wykazało, że starsze psy pracujące w służbie poszukiwawczo-ratowniczej miały większe prawdopodobieństwo doświadczania objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego niż młodsze psy. Ten szczegół sugeruje, że starsze psy mogą być bardziej podatne na negatywne skutki traumatycznych doświadczeń i wymagać szczególnej uwagi podczas diagnozy i opieki nad nimi.

Właściciele psów pracujących powinni być świadomi możliwości rozwoju objawów PTSD u swoich zwierząt oraz monitorować ich zachowanie i samopoczucie. W przypadku wystąpienia tych objawów, istotne jest skonsultowanie się z weterynarzem w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia i wsparcia dla psa.

Weterynarze odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu objawów stresu pourazowego zwierząt pracujących w trudnych warunkach poszukiwań ratowniczych. Właściciele tych psów powinni być świadomi obciążenia psychicznego swoich podopiecznych i działać w celu zapewnienia im odpowiedniego wsparcia oraz opieki.

Czy mój pies ma PTSD?Warto dbać o dobrostan czworonogów, nawet gdy cierpią bez fizycznych objawów

"PTSD in Military Working Dogs: A Narrative Review and Future Directions" autorstwa Kim, Kulkarni, Lee i in. (2019) stanowi przegląd literatury na temat PTSD u psów wojskowych oraz przedstawia kierunki dalszych badań w tej dziedzinie.

Omawiane są w nim różne aspekty zespołu stresu pourazowego u psów wojskowych, w tym czynniki ryzyka, objawy oraz skutki tego zaburzenia. Psy wojskowe są narażone na wiele traumatycznych doświadczeń, takich jak eksplozje, przemoc i separacja od swoich opiekunów, co może prowadzić do rozwoju PTSD. Objawy tego zaburzenia u psów wojskowych obejmują nadmierną reaktywność, lęk, agresję, izolację społeczną oraz zmiany w zachowaniu.

Artykuł przedstawia również możliwości diagnozowania i leczenia. Sugeruje się wykorzystanie różnych narzędzi diagnostycznych, takich jak kwestionariusze oceny zachowania, aby skutecznie zidentyfikować objawy. W zakresie leczenia, artykuł podkreśla znaczenie terapii behawioralnej oraz farmakoterapii w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia psów wojskowych.

Dalsze badania w tej dziedzinie koncentrują się na identyfikacji biomarkerów PTSD u psów wojskowych oraz rozwijaniu skutecznych strategii leczenia. Artykuł sugeruje, że badania nad farmakoterapią, terapią behawioralną, terapią asystowaną przez zwierzęta oraz terapią zajęciową mogą przynieść korzyści w leczeniu psów wojskowych z PTSD.

Istnieje jednak potrzeba opracowania bardziej precyzyjnych i wiarygodnych narzędzi diagnostycznych. Obecnie diagnoza tego zaburzenia opiera się głównie na obserwacji objawów behawioralnych, co może być trudne do jednoznacznego ustalenia. Autorzy podkreślają potrzebę opracowania obiektywnych i standaryzowanych metod diagnostycznych, takich jak biomarkery czy obrazy mózgu, które umożliwią szybszą i bardziej precyzyjną identyfikację PTSD u psów. Taki rozwój w dziedzinie diagnostyki pozwoliłby na wcześniejsze rozpoznanie i interwencję, co przyczyniłoby się do poprawy jakości życia psów cierpiących na to zaburzenie i skuteczności terapii lepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb czworonożnych pacjentów.


 

materiały źródłowe:

 

  1. E. Martín-Quintos, A. Fernández-Lorente, A. Mercado-Aleu, i in. (2021). Canine Posttraumatic Stress Disorder: A Review of Symptoms, Prevalence, Risk Factors, and Treatment Options. Animals, 11(8), 2269.

  2. S. A. Cooper, A. J. Cox, M. A. Shea, i in. (2018). Behavioral changes in military working dogs during combat deployment: a review of current knowledge and implications for post-traumatic stress disorder. Military Medical Research, 5(1), 25.

  3. R. F. Bragg, E. Bennett-Jenkins, D. E. Hoffmann, i in. (2018). Posttraumatic stress disorder and associated factors in military working dogs involved in combat deployments. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 84(2), S100-S105.

  4. E. J. Cumming, M. S. Sánchez, J. A. González-Medina, i in. (2020). Prevalence and risk factors of posttraumatic stress disorder-like symptoms in a cohort of urban search and rescue dogs. Journal of Veterinary Behavior, 37, 58-64.

  5. C. Y. Kim, K. L. Kulkarni, E. L. Lee, i in. (2019). PTSD in Military Working Dogs: A Narrative Review and Future Directions. Military Medicine, 184(9-10), e669-e677.

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 70 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-12
Ok
2023-09-08
Szybko, sprawnie, bez problemu
pixelpixel